Home » Prevenirea si reprimarea » Autoritatile competente si Legislatie în România

Autoritatile competente si Legislatie în România

Autoritatile competente si Legislatie în România - Sypcit

Lucruri făcând clic pe "read more", principalele prevederi legislative naționale specifice privind

Principalele prevederi legale, reguli specifice sunt:

 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta de Urgenta nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Legea nr. 278 din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
 • Ordonanta de Urgenta nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
 • Legea nr. 82 din 13 iunie 2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
 • Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
 • Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic*) – Republicare
 • Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic
 • Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea Romaniei la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federala Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Tarilor de Jos si Republica Austria privind aprofundarea cooperarii transfrontaliere, in special in vederea combaterii terorismului, criminalitatii transfrontaliere si migratiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005
 • Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice – REPUBLICARE*)
 • Ordin nr.52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
 • Ordin nr.75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor masuri si proceduri specifice care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor.